mfn register logo3


nmv_logo

 

Disclaimer


Algemeen

De Veen Mediation & Consultancy c.s. doet zijn best in om de op deze site beschikbare informatie en gegevens optimaal weer te geven. Wij stellen opmerkingen over mogelijk incorrect zijnde zaken ten zeerste op prijs.

De informatie op deze site is met de meeste aandacht samengesteld u kunt hieraan op geen enkele wijze rechten ontlenen. De Veen Mediation & Consultancy c.s. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.


Copyright


De informatie, documenten en andere gegevens op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten op de informatie op deze site, in beeld en tekst, komen toe aan De Veen Mediation & Consultancy c.s.. De informatie mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.


Veiligheid


Bij het via Internet of elektronisch versturen van persoonlijke of zakelijke informatie dient u rekening te houden met het risico dat onbevoegden hier mogelijk toegang toe hebben. Dit is een niet te voorkomen eigenschap van Internet. De Veen Mediation & Consultancy c.s. is daarom niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het op deze wijze verzenden van vertrouwelijke informatie.  

De Veen Mediation & Consultancy c.s. staat niet in voor een correcte weergave van de via en op deze site beschikbare informatie, documenten alsmede gegevens, in het bijzonder waar deze door anderen is verstrekt. De Veen Mediation & Consultancy c.s. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, documenten en andere gegevens van anderen welke via koppelingen of links danwel enige andere methode via deze site toegankelijk zijn.

 
Hoofdmenu
Home
Conflictbemiddeling
Mediation
Links
Route
Contact
Tarieven
Disclaimer
Contactgegevens

   
  De Veen Mediation & Consultancy


  Kantooradres: 
  Van Weerden Poelmanweg 23A
  3768 MN Soest
  Tel: 030-8000442

  E-mail: info@deveenmediation.nl


Copyright © 2020 De Veen c.s. | Design By Corporate IP BV