mfn register logo3


nmv_logo

 

Tarieven

 

Onze tarieven zijn gunstig en duidelijk. Uw investering voor onze dienstverlening is maatwerk. Het van te voren inschatten van de uiteindelijke investering is moeilijk, de kosten zijn immers afhankelijk van het verloop van een zaak. Hoe een zaak zich ontwikkelt is van verschillende factoren afhankelijk. In de praktijk kunnen wij een indicatie geven van de door ons te maken kosten. De schatting doen wij op basis van een normaal te achten verloop van een opdracht zoals die ten tijde van de schatting redelijkerwijs konden worden voorzien. Op deze schatting kan geen beroep worden gedaan indien de uiteindelijk verrichte werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan door ons aanvankelijk was voorzien. Onder alle omstandigheden brengen wij onze werkzaamheden in rekening op basis van de daadwerkelijk bestede tijd tegen de overeengekomen uurtarieven.

 
Hoofdmenu
Home
Conflictbemiddeling
Mediation
Links
Route
Contact
Tarieven
Disclaimer
Contactgegevens

   
  De Veen Mediation & Consultancy


  Kantooradres: 
  Van Weerden Poelmanweg 23A
  3768 MN Soest
  Tel: 030-8000442

  E-mail: info@deveenmediation.nl


Copyright © 2020 De Veen c.s. | Design By Corporate IP BV