mfn register logo3


nmv_logo

 

Hartelijk welkom op de site van De Veen Mediation & Consultancy c.s., een bureau dat in 2000 werd opgericht onder de naam Arbotrage en in 2003 werd voortgezet onder de huidige naam De Veen Mediation & Consultancy c.s.. Het bedrijf is onderscheidend in de markt door een algemene mediation praktijk te voeren. Wij werken landelijk met mediators die zijn aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) te Rotterdam en staan borg voor het leveren van MfN kwaliteit.

Wij willen graag dat u op een plezierige manier met ons kantoor "zaken doet". In onze ogen betekent dat:

"zeggen wat je doet en doen wat je zegt".

In theorie klinkt dat erg eenvoudig. De uitvoering in de praktijk blijkt dat helaas niet altijd te zijn. Toch streven wij er naar om u tevoren zo veel mogelijk te laten weten wat wij voor u gaan doen. Ook doen wij ons uiterste best om afspraken en toezeggingen over tijdstippen waarop bepaalde werkzaamheden zullen zijn verricht, na te komen. Maar ook als daar dan al eens "iets tussen komt" mag u er op rekenen dat wij u dat laten weten en een nieuwe afspraak met u maken. Onze visie op zaken doen, geldt ook waar het de kosten van onze dienstverlening betreft.


Bij dit alles mag u van ons verwachten dat wij onze werkzaamheden op een persoonlijke, praktische en doelgerichte wijze verrichten. Van overbodige franje en opsmuk houden wij niet. Ons motto is:

"doe maar gewoon, maar doe het goed".

 

Informatie over ons kantoor

 

Ons kantoor is gespecialiseerd op het gebied van de conflictbemiddeling, mediation en consultancy. Op dat terrein denken wij onze cliënten snel en deskundig te kunnen helpen.

 

Bij de dienstverlening aan onze cliënten gaat het ons dus om het personeel. De dienstverlening van de bemiddelaars, mediators en consultants van ons kantoor houdt daar echter niet op. De behandeling van vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht of bijvoorbeeld de werknemersverzekeringen vraagt vaak ook om kennis en deskundigheid op andere rechtsgebieden. Bovendien stelt de kennis en deskundigheid die de bemiddelaars, mediators en consultants van ons kantoor nodig hebben om hun cliënten op onze “kerngebieden” van dienst te zijn, hen in staat om hun cliënten ook op andere gebieden van dienst te zijn.

Ten aanzien van opdrachten voor werkzaamheden op andere gebieden voeren wij een terughoudend beleid. Dergelijke opdrachten aanvaarden wij alleen, als wij er van overtuigd zijn dat wij ook die werkzaamheden met voldoende snelheid en deskundigheid kunnen verrichten. Onder het motto "ieder zijn vak" verwijzen wij onze cliënten echter graag door bij werkzaamheden die kennis van bijzondere (rechts)gebieden vereist. Op die manier denken wij hen het beste van dienst te zijn. Overigens stellen wij er belang in dan ook door te verwijzen naar een advocaat of belastingadviseur die op dat rechtsgebied ook een bijzondere deskundigheid heeft.

 

Een belangrijk deel van onze cliëntenkring bedienen wij door tussenkomst van administratie-, accountants-, advocaten- en belastingadvieskantoren, arbodiensten en re-integratiebedrijven. Onze cliënten zijn doorgaans werkgevers, merendeels afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf.

Alle mediation werkzaamheden worden verricht conform de voor mediators geldende gedrags- en beroepsregels. Op de werkzaamheden zijn tevens de gedragsregels en het tuchtrecht van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) te Rotterdam van toepassing.

 
Hoofdmenu
Home
Conflictbemiddeling
Mediation
Links
Route
Contact
Tarieven
Disclaimer
Contactgegevens

   
  De Veen Mediation & Consultancy


  Kantooradres: 
  Van Weerden Poelmanweg 23A
  3768 MN Soest
  Tel: 030-8000442

  E-mail: info@deveenmediation.nl


Copyright © 2020 De Veen c.s. | Design By Corporate IP BV